Repertoár

Obecně obsahuje repertoár tance, písničky a muziku severovýchodního moravsko-slovenského pomezí a horalského Lašska. Byly uchovány u pramenů a kolem obou břehů horního toku řeky Ostravice v Beskydech.

 

 

 

K nejstarší vrstvě tanců točivých zapsaných na Lašsku patří Taněc, hudebním skladatelem Leošem Janáčkem nazvaným Starodávný. Soubor Ostravica uvádí jeho horalskou podobu ve skupinové i sólové choreografii. Nejmladší formy Starodávného se tančily ještě po 2.světové válce na Grúni, na Konečné, ve Starých Hamrech na svatbách.

 

Do ještě starší taneční vrstvy náleží salašnický mužský tanec Skok, známý v horách i podhůří Beskyd. Od časů zbojníka Ondráše, pána Lysé hory, lidé nazývají tento tanec Ondráš. Náš soubor jej uvádí v jevištní úpravě.

 

 

 

Výzkumy z roku 1961-1965 na "pomezních chodníčcích" mezi Bumbálkou a Bílým křížem, z míst kde se kultury Moravy a Slovenska prolínají, přinesly hluboká poznání i inspirace a vznikla řada tanečních celků: Staré čardáše (Lašunk), Čardáše na novouherskou notu, Korhelské (Pijácké), Jak se zpívalo a tancovalo na Kelčovském sedle u Janošca, Dodělaná - oslava dokončení výsadby stromků na pomezí, Teče voda z Javora, Šuhajko ore, Lastovenka - sólové číslo.

 

 

 

Upravené figurální tance jsou  tance z hor i  podhůří Beskyd. Vyjmenujme aspoň Pilky - typický tanec lašské oblasti, Čeladenský, Katanak, Trnka, Vojtek, Kalamajka, Tance z Janovic (Šátečkový, Pražská polka, Ruská polka, Galaty), atd.

 

 

 

Škádlivé tance jsou např. Klebetnice (kateg. stylizovaný folklór), Židuvka, Hamernické, Tance z Morávky - zpracování tanců pasteveckých z oblasti Morávka (Mojžíšek, Zubková - Lipový). Záhon na kobzole - upravený pro děvčata. Dále repertoár zahrnuje tance řemeslnické (Švec),  Tance zpod Ondřejníka – Slezsky, Na Bílé hoře, Sekyra motyka, Ostravické polky, Husar, Zbujan, atd.

 

Dívčí zpěvy z přírody, u nás zvané halekačky a hečené.

Příběh na jevišti - Balada o sirotě, Vojna, Jarmek.

 

 

Tradiční zvykosloví, které prochází celým rokem zpracovává soubor v těchto pásmech:

 

  • Ostatkové úterý s pochováním basy

  • Vynášení zimy – Mařeny, Mařocha, chodění s Mojičkem, zvykosloví velikonoc.

  • Letní slunovrat – magie Svatojánské noci, Stírání rosy.

  • Letní pastorále – ranní písně na Grúni a Konečné.

  • Žniva – obrázek posledního dne žní v selské horské usedlosti v Beskydech pod Grúněm.

  • Mikulášský průvod

  • Zimní a Vánoční zvyky od Svaté Kateřiny, přes Štědrý den, Štěpánské koledy, Novoroční koledování až po Tři krále, Svatou Dorotu – balada.