Soubor lidových písní a tanců Ostravica

Tam, kde se nad řekou Ostravicí tyčí hrdě k obzoru nejvyšší vrchol pohoří Beskyd, Lysá hora, opředená mnoha pověstmi, a kolem dokola lemují krajinu strmé hřebeny beskydských vrchů, tam leží kraj, jehož písně a tance nám učarovaly. A právě v těchto místech se ocitáte uprostřed jedné z nejzajímavějších národopisných oblastí České republiky, na moravsko-slovenském pomezí.

V tomto kraji s bohatou lidovou tradicí a kulturou vznikl v roce 1960 Soubor lidových písní a tanců Ostravica při Závodním klubu bavlnářských závodů Slezan ve Frýdku-Místku. Svůj repertoár vytváří soubor převážně zpracováním originálních materiálů, získávaných průzkumem, a zaznamenáváním původního lidového umění v oblasti své působnosti. V programu jsou proto písně a tance, které choreografickou úpravou a hudebním zpracováním plně zachovávají autentičnost lidového umění dané oblasti. Zůstávají tak věrným obrazem života tohoto lidu a jeho kultury. Jako jeden z mála souborů se Ostravica může pochlubit vlastními sběry jak tanců, tak písní.

SLPT Ostravica je pokračovatelem souboru Ondráš, který byl založen v Janovicích v r.1949 a v r.1960 přesídlil do Frýdku-Místku. V r.1967 byl přejmenován na název Ostravica vzhledem k širšímu programovému zaměření, tj.na horalské Lašsko a moravsko-slovenské pomezí, kde jsou prameny řeky Ostravice, která protéká městem Frýdek-Místek. Soubor sídlil dlouhá léta v Národním domě v Místku, poté v dnešním Komerčním centru v Místku a dnes je dobře zabydlený v Kulturním domě v Lískovci.

Ostravica pravidelně pořádala pro své příznivce koncerty, posezení u cimbálu, výchovné koncerty pro děti, lašské bály, atd. Soubor byl častým hostem tradičních národopisných slavností a festivalů v ČR (Janovice, Dolní Lomná, Lhotka). Dvakrát se Ostravici podařilo probojovat se do vrcholného československého folklórního festivalu v Košicích(1977 a 1980). Na svých zahraničních cestách po Evropě získal mnohá vysoká ocenění a v Jižní Africe dokonce 7 prestižních cen v 7 kategoriích. Členové souboru nahrávali v Českém rozhlase, natáčeli v České televizi (4 filmy) a reprezentovali na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské Jaro 1997.

Vlastní činnost souboru je zachycena na videokazetách Tanec na Lašsku pro muzeum Beskyd ve Frydku-Místku (r.1993 a 1994) a 20 tanců je na videokazatě Lidový tanec z Čech, Moravy a Slezska (díl Lašsko r.1995). Vývoj muziky zaznamenává singl z r.1977 a LP deska Ostravica, audiokazeta r.1990, CD a MC Cimbálová muzika Ostravica z r.1996. Písně vyšly také v podobě sešitu "Ostravica zpívá", který vydalo Okresní vlastivědné muzeum ve Frýdku - Místku v r.1985 a připravila ho paní Věra Šimková a pan Josef Pavlán.

Od října 1996 se SLPTO věnuje také práci s dětmi a mládeží, kteří se postupně připravují na vstup mezi dospělé členy souboru. Vznikla tak dětská základna, která vystupuje jak samostatně, tak dohromady s velkým souborem.

Během let se v souboru vystřídalo spousta tanečníků, tanečnic, muzikantů a muzikantek. Mnozí z nich se stali osobnostmi, které výrazně ovlivnily život a tvorbu Ostravice. Zakládající členka a dlouholetá umělecká vedoucí a choreografka souboru paní Věra Šimková Vám přiblíží osobnosti v samostatné rubrice.

Malá Ostravica

Dětská skupina tanečníků, zpěváků a muzikantů s názvem Malá Ostravica vznikla v říjnu roku 1996 jako součást SLPT Ostravica a jeho potencionální základna. Přes 70 dětí vedly Irena Blablová a Martina Krpešová. Uměleckým vedoucím muziky byl Pavel Goluch.

 

Nácviky probíhaly 1x týdně v sále VŠB v Místku, tehdejším sídle celého souboru. Začátky nebyly lehké. Nacvičovat s tak velkým počtem dětí různého věku znamenalo vydat velké úsilí.

 

V roce 1997 se uskutečnil první dětský letní tábor - soustředění - s taneční výukou. Na táboře pracovalo i pár maminek, které nám pomáhaly ušít kroje pro děti. Tato akce se stala tradicí, a tak děti mají každý rok možnost strávit spolu týden plný her, dobrodružství, ale i tance, zpěvu a muziky.

 

Po přestěhování souboru do Kulturního domu v Lískovci nastává v historii souboru další zlom. Dojíždění je pro mnohé velkou překážkou. Děti se v průběhu let střídají, odcházejí i přicházejí nové. Ve vedení souboru pokračovaly Iva Heczková s Lenkou Vojkovskou za pomoci Lenky Dujkové.

 

Větší děti od 12-ti let byly odděleny do skupiny pod vedením Romana Mokrosche (Bobánci). Děti předškolního věku (Píšťalky) nacvičovaly v Mateřské škole Beruška ve Frýdku pod vedením Silvie Slavíkové. V té době přibyly kratší vystoupení.

 

Spolu se Silvii Slavíkovou se umělecky podílela na vedení Malé Ostravice Jana Šimůnková.

 

Společně s dospělou skupinou SLPT Ostravica děti poprvé vystoupily na koncertě "Sdílení" dne 29.11.1997 v Kině P.Bezruče v Místku.