Členské příspěvky

  • Příspěvky se platí vždy v probíhajícím školním roce
  • Ve školním roce 2015/2016 činí příspěvky pro Malou Ostravicu 2 500 Kč. Za dvě děti v souboru platí rodiče 4.500 Kč.
  • Částka je splatná nejpozději 31. října daného školního roku
  • Číslo účtu SLPT Ostravica: 107-7205600247/0100 u KB
  • Do textu pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte